Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

pozdrawiam
Reposted fromFlau Flau viatimmoe timmoe
pozdrawiam
9319 c757 390
Reposted fromkrzysk krzysk viatimmoe timmoe
pozdrawiam
9012 d045 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaAstralEmerald AstralEmerald
pozdrawiam
6945 c7b5 390
0031 35de 390

June 20 2015

2246 c656 390
Reposted fromrockmusic rockmusic viaimbirimbir imbirimbir
pozdrawiam
1688 2863 390
Reposted fromfriends friends viaterriblelove terriblelove
pozdrawiam
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viaaine aine
pozdrawiam
6298 60aa 390
Reposted fromrol rol viaJamesEvans JamesEvans
2402 78df 390

alliluvsgames:

#emporia mall #malmo #sweden

Reposted frompie2dface pie2dface viaakisame akisame
pozdrawiam
8539 7c53 390
Reposted fromrol rol viakoralina koralina
pozdrawiam
1391 ff99 390
Reposted frommisza misza viamahsheed mahsheed
7145 c46c 390
Reposted fromkimik kimik viashakeme shakeme
pozdrawiam
9714 23eb 390
Reposted fromroxanne roxanne
pozdrawiam

Reposted fromweightless weightless viazielono zielono
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
chciałam być Twoim małym planem na przyszłość. drobną kobietą, którą wielbiłbyś nad życie. oczkiem w głowie, któremu zawsze zapewniałbyś bezpieczeństwo. głodnym człowiekiem, któremu co chwilę musiałbyś przynosić jedzenie. czasem wściekłą osobą, którą potrząsnąłbyś mocno za ramiona i szepnął 'wyluzuj, i tak Cię kocham'. chciałam żyć z Tobą wiecznie i każdego dnia móc kochać Cię bardziej.
pozdrawiam
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl